Idre 2020

 • Grovplanering tomt
 • Grundläggning
 • VA
 • Gjuten platta

Dräneringsjobb, Stockholm, sommaren 2014

Sommaren 2014 utförde vi ett jobb åt en bostadsrättsförening där vi dränerade och bytte ut dåliga dagvattenbrunnar. Vi grävde även ny värmekulvert mellan fastigheterna.

I jobbet ingick bland annat:

 • Planering
 • Inköp av material
 • Grävning
 • Asfaltering

Grund, Kungsör, våren 2014

Våren 2014 hjälpte vi en husköpare i Skillinge, Kungsör. Vi anlade tomten, gjorde grunden samt assisterade vid husmonteringen.

I jobbet ingick bland annat:

 • Planering
 • Markarbete
 • Grävning
 • Grundarbete
 • Stomresning

Pooljobb i Kungsör, hösten 2014

Ett poolbygge inleddes hösten 2014.

I jobbet ingick bland annat:

 • Planering
 • Inköp av material
 • Grävning
 • Gjutning bottenplatta
 • Murning av väggar

Våra tjänster

Markentreprenad

Vi kan det här med markarbeten.

Dränering

Vi är proffs när det gäller dränering.

Grunder

Husgrunder - det är vi bra på!

Avlopp

Vi gör det mesta som "rör" avlopp!

Bygg

Totalentreprenad när det gäller ditt bygge.

Mark och bygg i Kungsör AB drivs av Jimi Jacobson som har lång erfarenhet inom branschen. Vi erbjuder tjänster inom allt som har med markarbeten att göra, från dränering och avloppsgrävning till gjutning av grunder och anläggning av marksten.

Kontakta oss

Copyright 2024 © Mark & bygg i Kungsör AB. Sekretess & integritet. Webbdesign: Underbase Media AB